Skargi i wnioski

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Urzędu Dozoru Technicznego sprawy związane ze skargami i wnioskami, o których mowa w Dziale VIII „Skargi i wnioski” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), mogą Państwo załatwić za pośrednictwem Internetu przy użyciu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub poniższego formularza. Do złożenia skargi lub wniosku za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie www.epuap.gov.pl wymagane jest założenie „profilu zaufanego”, będącego bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując „profil zaufany” będą mogli Państwo załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Szczegółowe informacje oraz sposób postępowania opisany został na stronie www.epuap.gov.pl. Jeśli powyższy sposób nie spełnia Państwa oczekiwań, zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza. Wypełnienie poszczególnych pól formularza gwarantuje Państwu spełnienie wymagań przepisów prawa, regulujących sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz uzyskanie odpowiedzi w ustawowym terminie.

Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola

Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (z późń. zmianami), Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46.

Instrukcja: Odwołania, skargi, wnioski.

captcha