Przyszłość polskiej energetyki - debata z udziałem Prezesa UDT, A.Ziółkowskiego podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2018

Przyszłość polskiej energetyki - debata z udziałem Prezesa UDT, A.Ziółkowskiego podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2018
  W czasie konferencji „Zmieniamy Polski Przemysł”, która miała miejsce w Warszawie 25 stycznia 2018 r. debatowano o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki, zachodzących w niej zmianach i scenariuszach dalszego rozwoju. Dużo uwagi poświęcono energetyce.
Prezes UDT, dr inż. Andrzej Ziółkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym

więcej: