Rejestracja urządzeń technicznych

Od 1 października 2018 r. aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy, należy złożyć wniosek do właściwego terenowo oddziału UDT  wyłącznie na formularzu UDT „wniosek o przeprowadzenie badania technicznego/zmianę danych” Wniosek można pobrać ze strony internetowej UDT, zakładka formularze. Wnioski na innych formularzach lub w innej formie nie będą przyjmowane.

więcej: