FAQ: certyfikacja

1. Jak uzyskać certyfikat i w jaki sposób przebiega proces certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne?

Certyfikaty są wydawane na podstawie posiadanego wcześniej zaświadczenia kwalifikacyjnego lub równolegle z zaświadczeniem (kandydat ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne i certyfikat zdaje jeden egzamin). Wszystkie informacje dotyczące sposobu uzyskania certyfikatu znajdują się na stronie internetowej UDT w zakładce: Certyfikacja/Certyfikacja osób.

Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim oddziale UDT. Aby otrzymać certyfikat w jęz. angielskim należy wypełnić drugą część wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i certyfikacji, formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Uprawnienia/Uprawnianie osób".

Koszt uzyskania certyfikatu to 176 zł + 23% VAT.

Certyfikat jest ważny 5 lat.

end faq