Zespół Ochrony Informacji Niejawnych (NO)

PEŁNOMOCNIK PREZESA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH: Marta Zakrzewska

(Pełnomocnik realizuje zadania zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz kieruje Zespołem).

KONTAKT: 22 57-22-382

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada w szczególności za:

  1. zapewnienie przestrzegania w UDT przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2. prowadzenie Kancelarii Niejawnej UDT;
  3. realizację zadań w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, w zakresie ustalonym przez Pełnomocnika Prezesa UDT do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  4. wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, działań antyterrorystycznych oraz obronności w UDT, ich planowanie i realizację.”

 

Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie przestrzegania w UDT przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2. prowadzenie Kancelarii Niejawnej UDT;
  3. realizacja zadań w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, w zakresie ustalonym przez Pełnomocnika Prezesa UDT do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  4. wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, działań antyterrorystycznych oraz obronności w UDT, ich planowanie i realizacja w zakresie określonym odrębnymi przepisami wewnętrznymi.