Departament Finansowo-Księgowy (DF)

DYREKTOR: Rafał Darski

KONTAKT: 22 57-22-250

Departament Finansowo - Księgowy odpowiada w szczególności za:

  1. prowadzenie rachunkowości finansowej oraz gospodarki kasowej UDT,
  2. zarządzanie środkami finansowymi UDT,
  3. prowadzenie kontrolingu finansowego,
  4. bieżącą obsługę sprawozdawczości wymaganej przez podmioty zewnętrzne,
  5. wystawianie faktur w zakresie działalności związanej z organizacją szkoleń dla klientów UDT.