Departament Innowacji i Rozwoju (DS)

DYREKTOR: Janusz Samuła

KONTAKT: 22 58-90-576

Departament Innowacji i Rozwoju odpowiada w szczególności za:

  1. prowadzenie badań i analiz oraz koordynowanie działań w zakresie nowych obszarów funkcjonowania UDT,
  2. realizację zadań związanych z bezpieczeństwem procesowym, RBI, automatyką, badaniami materiałowymi,
  3. prowadzenie badań i analiz na użytek tworzenia projektów prorozwojowych,
  4. współpracę w opracowywaniu projektów aktów prawnych mających wpływ na bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz na bezpieczeństwo gospodarcze w obszarze potencjalnie należącym do działania UDT oraz udział w pracach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania UDT,
  5. popularyzowanie bezpieczeństwa technicznego poprzez organizację udziału UDT w konferencjach, targach i seminariach organizowanych przez firmy zewnętrzne, a także poprzez organizację spotkań z klientami, instytucjami współpracującymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
  6. udział we współpracy międzynarodowej prowadzonej przez UDT w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
  7. udział we współpracy ze szkołami wyższymi, ośrodkami naukowymi, placówkami badawczymi i innymi organizacjami oraz firmami w zakresie popularyzacji bezpieczeństwa technicznego,
  8. prowadzenie sprzedaży oraz nadzór nad procesami sprzedaży usług UDT,
  9. koordynowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją badań i ekspertyz technicznych w zakresie analizy i oceny ryzyka oraz analizy układów niezawodnościowych.