Struktura organizacyjna UDT

 

PION

BEZPIECZEŃSTWA

TECHNICZNEGO (DZ)

 

Departament Koordynacji Inspekcji (DT)
Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności (DC)
Departament Innowacji i Rozwoju (DS)
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (DL)
           Departament Infrastruktury i Informatyki (DA) 
Departament Finansowo-Księgowy (DF)
Departament Kadr (DK)
Departament Organizacyjno-Prawny (DP)
Biuro Prezesa (BDN)
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych (NO)
Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (NB)
Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji (NA)
Zespół Kontroli Wewnętrznej (NK)

Oddziały terenowe 29 (DO)

 1. oddział terenowy z siedzibą w Białymstoku;
 2. oddział terenowy z siedzibą w Bielsku - Białej;
 3. oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy;
 4. oddział terenowy z siedzibą w Częstochowie;
 5. oddział terenowy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
 6. oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;
 7. oddział terenowy z siedzibą w Gliwicach;
 8. oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
 9. oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;
 10. oddział terenowy z siedzibą w Kielcach;
 11. oddział terenowy z siedzibą w Koszalinie;
 12. oddział terenowy z siedzibą w Krakowie;
 13. oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;
 14. oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;
 15. oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie;
 16. oddział terenowy z siedzibą w Opolu;
 17. oddział terenowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
 18. oddział terenowy z siedzibą w Płocku;
 19. oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;
 20. oddział terenowy z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
 21. oddział terenowy z siedzibą w Radomiu;
 22. oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie;
 23. oddział terenowy z siedzibą w Siedlcach;
 24. oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;
 25. oddział terenowy z siedzibą w Tarnowie;
 26. oddział terenowy z siedzibą w Wałbrzychu;
 27. oddział terenowy z siedzibą w Warszawie;
 28. oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu;
 29. oddział terenowy z siedzibą w Zielonej Górze.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT.

Przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT. Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy.