Egzaminy i kursy

Kursy szkoleniowe odbywają się we współpracy z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa i Niezawodności PTBN.

Kurs ogólny Ia – Diagnostyka procesów i systemów

Organizator Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki
Kierownik kursu prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Miejsce gmach Wydziału Mechatroniki, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Termin kursu  
Kontakt

p. Maria Górnicka tel. kom. 0 603 089 433 e-mail: mailto:gornicka@mchtr.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki ul. Św. Andrzeja Boboli 8 02-525 Warszawa

Dodatkowe informacje http://iair.mchtr.pw.edu.pl

Kurs ogólny Ib – Bezpieczeństwo Funkcjonalne

Organizator: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki
Kierownik kursu: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. zw. PG
Miejsce: gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Termin kursu:  21 - 22 czerwca 2018 r.
Kontakt

Maciej Kozyra e-mail: maciej.kozyra@pg.edu.pl tel.: 58 347 25 85

Maria Lubińska e-mail: maria.lubinska@pg.edu.pltel. kom. 698 063 744

Politechnika GdańskaWydział Elektrotechniki i Automatyki,Katedra Automatykiul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsk

Dodatkowe informacje

Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pok. 201

tel.: 58 347 25 85, 58 347 12 70, fax: 58 347 24 87

Egzamin certyfikacyjny

Miejsce: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Najbliższy termin  25 kwietnia 2018 r.
Kontakt

Adam Muszyński, Zespół Certyfikacji Osób, tel. 22/ 57 22 133, e-mail: adam.muszynski@udt.gov.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne ukończenie kursów Ia i Ib oraz złożenie wniosku o certyfikację wraz z oświadczeniami specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego rekomendujące kandydata ubiegającego się o certyfikację.