Analiza niezawodności układów bezpieczeństwa

UDT–CERT wykonuje analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, w skład których mogą wchodzić:

  • określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
  • ocena niezawodności oprogramowania.

 

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to jeden z czterech dyskretnych poziomów służący do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa przyrządowych funkcji bezpieczeństwa, które są realizowane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4 jest poziomem najwyższym, a poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1 jest poziomem najniższym. Analizę SIL przeprowadza się według norm serii PN-EN 61511 oraz PN-EN 62061.

Ocena niezawodności oprogramowania – to proces oceny oprogramowania biorący pod uwagę prawdopodobieństwo awarii różnych komponentów oprogramowania i sposób ich połączenia wpływający na całkowitą niezawodność oprogramowania.

Wykonywane przez ekspertów UDT-CERT oceny przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży chemicznej i petrochemicznej oraz w zakresie przesyłu, dystrybucji i magazynowania paliw.

Korzyści z wykonanej ekspertyzy:

  • raport określający poziom SIL badanego układu,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa instalacji,
  • wykrycie ewentualnych błędów projektowych i montażowych,
  • ograniczenie ryzyka strat ludzkich i materialnych wynikających z potencjalnych zagrożeń, awarii oraz przestojów w produkcji,
  • potwierdzenie parametrów technicznych przez kompetentną stronę trzecią.

 

DOKUMENTY:

  • Normy serii PN-EN 61511 - Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego;
  • Norma PN-EN 62061 - Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

 

WNIOSKI: