Badanie efektywności energetycznej dźwigów

Badanie efektywności energetycznej dźwigów to usługa mająca na celu określenie energochłonności eksploatowanych urządzeń dźwigowych.

Usługę kierujemy do właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości, w których użytkowane są:

 • dźwigi osobowe,
 • dźwigi towarowe.

 

W celu określenia efektywności energetycznej przeprowadzane są badania diagnostyczne, obejmujące swoim zakresem:

 • analizę dokumentacji,
 • analizę konstrukcji dźwigu,
 • analizę danych,
 • określenie kategorii użytkowania,
 • pomiar i obliczenia,
 • określenie klasy efektywności energetycznej przy podstawowej dokładności pomiaru jazdy referencyjnej.

 

Badanie przeprowadzone przez ekspertów UDT–CERT:

 • informuje o zużyciu energii przez urządzenie w danym okresie,
 • pomaga w ograniczaniu kosztów użytkowania urządzenia (możliwa redukcja zużycia energii),
 • wskazuje klasy efektywności energetycznej urządzenia.

 

WNIOSKI: