Kontrola urządzeń na placach zabaw

UDT-CERT prowadzi działania promujące bezpieczną eksploatację urządzeń na placach zabaw i oferuje Państwu wykonanie kontroli urządzeń na placach zabaw takich jak – huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, karuzele.

Nasza oferta skierowana jest do osób odpowiadających za bezpieczeństwo placów zabaw, zarządców i administratorów, urzędów miast i gmin, placówek oświatowych.

Ekspertyza realizowana jest pod kątem spełnienia wymagań zawartych w normach serii PN-EN 1176 z wyłączeniem postanowień dotyczących właściwości i wytrzymałości konstrukcyjnych oraz badań materiałów amortyzujących.

Korzyści z wykonanej kontroli:

  • wydanie "Świadectwa Spełnienia Wymagań" normy dla urządzeń zainstalowanych na danym placu zabaw.
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw.

 

DOKUMENTY:

W myśl Ustawy prawo budowlane (Rozdz. 1 art. 3 pkt. 1 c) przez termin „obiekt budowlany„ należy rozumieć również „obiekt małej architektury", a zgodnie z rozdz. 1 art. 3 pkt. 4 c tej ustawy, termin „obiekt małej architektury„ odnosi się do obiektów użytkowych, do których zalicza się zlokalizowane na placach zabaw.

  • norma PN-EN 1176-1÷11 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
  • norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

 

WNIOSKI: