Badania nieniszczące / NDT

Wzrost wymagań związanych z jakością materiałów, złączy, produktów powoduje, że badania nieniszczące są coraz częściej wykorzystywane w procesach produkcyjnych oraz w eksploatacji urządzeń technicznych.

Badania nieniszczące pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym materiale, złączu, urządzeniu lub jego wyposażeniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Dzięki nim można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

UDT-CERT oferuje wykonanie ekspertyzy w zakresie wykonania badań nieniszczących:

 • urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, instalacji oraz ich elementów,
 • urządzeń dźwignicowych, instalacji urządzeń dźwignicowych oraz ich elementów.

 

Zakres ekspertyzy wykonywanej przez ekspertów UDT-CERT obejmuje następujące metody badań nieniszczących:

 • MT – Magnetyczno – Proszkową,
 • PT – Penetracyjną,
 • RT – Radiograficzną,
 • UT – Ultradźwiękową,
 • VT – Wizualną.

 

Badania wykonywane przez ekspertów UDT-CERT mogą być przeprowadzane na różnych etapach wytwarzania lub eksploatacji w zależności od potrzeb Klienta lub procesu technologicznego wytwarzania badanego obiektu.

Korzyści z wykonanego badania:

 • potwierdzenie jakości produktów, materiałów,
 • minimalizacja kosztów powstałych w wyniku nieplanowanych przestojów w produkcji,
 • eliminacja z procesu produkcji elementów urządzeń, materiałów wadliwych,
 • zmniejszenie awaryjności urządzeń.

 

WNIOSKI: