Próba obciążeniowa

UDT-CERT oferuje Państwu kompleksową grupę usług, która jest narzędziem wspomagającym ciągłe dążenie przedsiębiorców do poprawy bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

W  skład kompleksowych usług wchodzą następujące ekspertyzy:

 • weryfikacja dokumentacji,
 • badanie budowy,
 • poświadczenie przeprowadzenia próby ciśnieniowej,
 • poświadczenie przeprowadzenia próby obciążeniowej,
 • odbiory materiałów, urządzeń i elementów urządzeń – realizowane w oparciu o normę PN – EN 10204.

 

Usługi te skierowane są do firm produkujących oraz eksploatujących:

 • urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe,
 • elementy urządzeń i instalacji ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • urządzenia i wyroby projektowane i wytwarzane wg. art. 4 ust. 3 dyrektywy 2014/68/UE,
 • urządzenia dźwignicowe,
 • elementy i instalacje urządzeń dźwignicowych.

 

Korzyści z wykonanej ekspertyzy:

 • dokument poświadczający zgodność z międzynarodowymi i/lub krajowymi standardami,
 • zwiększenie zaufania do jakości i bezpieczeństwa urządzeń,
 • poprawa bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń,
 • wzrost gwarancji bezpieczeństwa po  wykonanym  remoncie, modernizacji, naprawie.

 

WNIOSKI: