Analizy zagrożeń i oceny ryzyka

Wykonywane przez ekspertów UDT-CERT analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kierowane są do Klientów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących instalacje przemysłowe. Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczne działanie. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zagrożenia takie występują zwłaszcza w branżach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i przemyśle gazowniczym.

UDT–CERT wykonuje analizy zagrożeń i oceny ryzyka następującymi metodami:

 

WNIOSKI: