Okresowa kontrola systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów

Wychodząc naprzeciw potrzebom, wynikającym z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Urząd Dozoru Technicznego oferuje Państwu wykonanie usługi w zakresie kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów, zobligowanych ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie obowiązku wykonywania kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Wykonywana przez ekspertów UDT-CERT kontrola ma na celu m.in. sprawdzenie czy system ogrzewania wraz z kotłem jest, użytkowany, konserwowany i regulowany w sposób zapewniający optymalną sprawność energetyczną. Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji, możemy przyczynić się do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Ustawodawca określił rodzaj kotłów i częstotliwość wykonywania okresowej kontroli ich efektywności energetycznej:

Moc kotła

[kW]

Rodzaj paliwa
stałe ciekłe gazowe inne
od 20 do 100 5   lat 5   lat 5   lat 5   lat
Ponad 100 2   lat 2   lat 4   lat -

Korzyści z wykonanej kontroli:

  • protokół do książki obiektu budowlanego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
  • zalecenia, których realizacja może wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: