Dane teleadresowe

Biuro Obsługi Klienta - adres do korespondencji:

Urząd Dozoru Technicznego. Centrala 

ul. Szczęśliwicka 34 , 02-353 Warszawa

z dopiskiem "BOK"

e-mail: bok@udt.gov.pl

Tel.: (+48) 22 57-22-100, fax: (+48) 22 822-72-09

 

 

Uwagi i reklamacje dotyczące posiadanych urządzeń technicznych prosimy kierować do właściwych terytorialnie oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego.

Dane teleadresowe oddziałów UDT znajdują się tutaj.

 

W celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z rozliczeniami finansowymi należy się kontaktować z Wydziałem Rozliczeń w Centrali UDT.