Żurawie ŻB-75/100

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Możliwość przypadkowego uruchomienia. § 9.2.
2 Brak sygnału akustycznego lub optycznego informującego o uruchomieniu mechanizmu jazdy. § 10.1,
§ 10.2.
3 Dostęp do wielokrążka stałego w przypadku wykonywania prac konserwacyjnych. § 15.3.
4 Operator żurawia nie ma dostatecznego pola widzenia w przypadku gdy żuraw jedzie do tyłu. W żurawiu tym nie przewidziano odpowiednich urządzeń pomocniczych, które poprawiałyby widoczność. § 23.4.
5 Żuraw nie ma oznakowania zabraniającego podnoszenia osób. Jest tylko zapis w instrukcji. § 24.4.
6 Hak żurawia nie posiada zabezpieczenia gardzieli przed wypadnięciem zawiesi. § 25.1.3