Żurawie samojezdne pneumatyczne LECH/POLAN

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Możliwość grawitacyjnego opuszczania ładunku (dźwignia niezabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem). § 9.2
2 Elektryczny układ zabezpieczeń wykazuje całkowity brak odporności na uszkodzenia. Obwody urządzeń zabezpieczających działają na zasadzie zwierania obwodu przy zadziałaniu łącznika bezpieczeństwa i wymagają podania napięcia w celu wyłączenia ruchów. § 11
3 Możliwość grawitacyjnego opuszczania ładunku (dźwignia niezabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem).
Możliwość samoczynnego uruchomienia jazdy w przypadku pozostawienia załączonej dźwigni przygotowania jazdy i uruchomienia silnika spalinowego.
§ 12.1
4 Brak możliwości wyłączenia awaryjnego. § 14.1
5 Pneumatyczny układ sterowania stwarza możliwość swobodnego spadku ładunku lub opóźnienia w działaniu hamulca w przypadku rozszczelnienia sprzęgła kierunku wciągarek, zablokowania się elektrozaworu, lub błędnej kolejności puszczania dźwigni.
W przypadku pozostawienia dźwigni zmiany biegów w pozycji środkowej, możliwość przerwania łańcucha kinematycznego podczas pracy.
Brak widoczności prawej tylnej podpory w czasie rozstawiania podpór.
§ 23