Żurawie samojezdne hydrauliczne

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Możliwość przypadkowego uruchomienia sterowania podpór. § 9.2
2 • Nieosłonięte listwy zaciskowe narażone na zamoczenie i zwarcie powodujące wyłączenie z działania urządzeń zabezpieczających.
• Obwody urządzeń zabezpieczających działające na zasadzie zwierania obwodu, przy zadziałaniu łącznika bezpieczeństwa i wymagające podania napięcia w celu wyłączenia ruchów.
• Obwody urządzeń zabezpieczających połączone w sposób umożliwiający zmostkowanie przy doziemieniu – łączniki bezpieczeństwa w części obwodu między masą a cewką przekaźnika lub elektrozaworu.
§ 11
3 Brak możliwości wyłączenia awaryjnego. § 14.1
4 Nieosłonięta przekładani zębata mechanizmu obrotu w zasięgu osób. § 15.3
5 Nieprawidłowe dojścia do kabiny i punktów konserwacji. § 18.2
6 Nieosłonięte giętkie przewody hydrauliczne w bezpośrednim sąsiedztwie operatora. § 19