Żurawie przenośne (przeładunkowe)

L.p. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf rozp.
1 Stanowisko sterownicze tak zlokalizowane, że nie można uniknąć przebywania pod przenoszonym obciążeniem.
Możliwość przypadkowego uruchomienia dźwigni sterowniczych.
 
§ 9.2
2 Brak możliwości wyłączenia awaryjnego. § 14.1
3 Nieprawidłowe dojścia na podwyższone stanowisko sterownicze. § 18.2
4 Nieosłonięte giętkie przewody hydrauliczne w bezpośrednim sąsiedztwie operatora. § 19
5 Brak zabezpieczenia siłowników podpór przed skutkami pęknięcia przewodów hydraulicznych. § 24