Żurawie POTAIN 744CS

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Brak sygnału akustycznego lub optycznego informującego o uruchomieniu mechanizmu jazdy. § 10.1,
§ 10.2.
2 Brak zabezpieczenia przed niekontrolowanym ruchem wodzaka po zerwaniu liny. § 11,
§ 13.2.
3 Nieosłonięte otwory przy wentylatorach wciągarki. Nieosłonięty krążek linowy w dolnej części wieży. § 15.3.
4 Brak dostępnego dla operatora wskaźnika wysięgu. § 16.3.
5 Niebezpieczne dojście na poziomie górnego pomostu do wyjścia na zewnątrz wieży przy dojściu do kabiny operatora.
Brak dojścia do podestu na szczycie wieży.
§ 18.2.
6 Operator żurawia nie ma dostatecznego pola widzenia w przypadku gdy żuraw jedzie do tyłu. W żurawiu tym nie przewidziano odpowiednich urządzeń pomocniczych, które poprawiałyby widoczność. § 23.4.
7 Żuraw nie ma oznakowania zabraniającego podnoszenia osób. Jest tylko zapis w instrukcji. § 24.4