Wózki jezdniowe podnośnikowe

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf rozp.
 
1. Napisy informacyjne i ostrzegawcze na wózku w języku obcym, brak oznaczeń (piktogramów). § 9.1
2. Brak sygnału ostrzegawczego włączającego się przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem jest niewidoczna dla kierowcy. Dotyczy głównie wózków ze zmiennym wysięgiem oraz sporadycznie wózków o dużych udźwigach. § 10.1,
§ 10.2
3. W starych wózkach elektrycznych z rozruchem oporowym silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem może wystąpić klejenie się styków – w takim przypadku kierowca nie może zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jeśli nie zdąży użyć wyłącznika awaryjnego, występuje zagrożenie wypadkiem. § 11
4. Brak łatwo dostępnego urządzenia do wyłączenia awaryjnego na stanowisku kierowcy - dla wózków elektrycznych. Brak łatwo dostępnego urządzenia do zatrzymania silnika na stanowisku kierowcy - dla wózków spalinowych. § 14.1
5. Baterie akumulatorów w wózkach elektrycznych niezabezpieczone przed wypadnięciem w razie wywrócenia wózka § 14.3,
§ 21.4
6. Pokrywy podnoszone do celów konserwacyjnych niezabezpieczone przed upadkiem (bez podpórki). § 14.3
7. Zagrożenie uderzeniem kierowcy w przypadku zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub daszek nie chronią przed uderzeniem. § 15.2
8. Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte giętkie przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości operatora. § 15.2
9. Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia pasowa, itp. § 15.3
10. Brak osłony chroniącej operatora (np. przeźroczystej lub ażurowej) przy stanowisku operatora umieszczonym bardzo blisko masztu (niektóre wózki z operatorem siedzącym bokiem do kierunku jazdy). § 15.3
11. Brak tzw. wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka prowadzonego. § 15.3
12. Nieosłonięty tłumik lub rura wydechowa, jeśli są dostępne (możliwe oparzenie). § 16.2
13. Brak zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się wózka (np. pasy bezpieczeństwa, obudowana kabina operatora, dodatkowe podpory, konstrukcja zapobiegająca przygnieceniu operatora do podłoża przez elementy wózka, itp.). § 22