Suwnice z napędem ręcznym

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Napisy ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu muszą być w języku polskim, a piktogramy umieszczone na urządzeniu muszą być zrozumiałe dla osób znajdujących się w strefie działania urządzenia. § 9.1
2 Brak krawężników na podestach remontowych suwnic jak i na galeriach wzdłużnych oraz niebezpieczne otwory umożliwiające spadanie przedmiotów np. podczas prac remontowych i konserwacyjnych. § 14.3
3 W przypadku zastosowania, jako mechanizmu podnoszenia wciągnika zawieszanego za pomocą haka na wózku jezdnym brak zabezpieczenia gardzieli haka, co może spowodować wyczepienie się wciągnika. § 15.1
4 Brak zabezpieczenia przed spadnięciem łańcucha napędowego poszczególnych mechanizmów, co powoduje zagrożenie dla operatora urządzenia. § 15.2
5 Prawidłowe oświetlenie miejsca pracy urządzenia oraz miejsca pracy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych np. za pomocą oświetlenia zainstalowanego na hali. § 16.1
6 Ryzyko związane z brakiem bezpiecznego dostępu do urządzenia celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub/i remontowych. § 18.2
7 Suwnice pracujące wspólnie na jednym torze jak i cięgniki pracujące na jednej suwnicy muszą posiadać odpowiednie zderzaki współpracujące ze sobą, które obliczone są na wypadkowe siły występujące w trakcie zderzenia. § 23.2
8 Brak możliwości stwierdzenia dopuszczalnego udźwigu (czytelnej informacji o udźwigu) urządzenia bez jego wyraźnego oznaczenia na suwnicy. § 24.2
9 Istnieje ryzyko wyczepienia się ładunku podnoszonego, gdy nie ma zainstalowanego zabezpieczenia gardzieli haka. § 25.1