Podesty ruchome zaladowcze zamontowane na pojazdach

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym. § 9.1
2 Stanowisko sterownicze po lewej stronie pojazdu. § 9.2
3 Niezabezpieczony układ sterowania przed przypadkowym uruchomieniem. § 9.2
4 Brak urządzenia ograniczającego prąd zasilania. § 11
5 Brak uziemienia tego bieguna, do którego podłączone są cewki styczników i elektrozaworów. § 11
6 Przewody i zaciski od elementów sterowniczych na platformie do skrzynki sterowniczej niezabezpieczone przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem. § 11
7 Elementy sterownicze umożliwiają niezamierzone uruchomienie. § 12
8 Brak urządzenia umożliwiającego całkowite i bezpieczne zatrzymanie maszyny. § 13.1
9 Brak urządzeń zapobiegających niezamierzonemu stoczeniu się ładunku. § 14.3
10 Wylot spalin skierowany w stronę operatora. § 14.4
11 Ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami maszyn.
Możliwość przygniecenia stóp między platformą a krawędzią skrzyni ładunkowej.
Brak środków ochrony stóp – nie dotyczy przypadku, gdy platforma zbliża się do skrzyni ładunkowej stycznie (co występuje w większości urządzeń).
 
§ 15.3
12 Brak oznakowania i znaków ostrzegawczych koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa w każdych warunkach. § 18.1,
§ 18.2,
§ 24.1,
§ 24.2
 
13 Brak zabezpieczeń w platformach o wysokości podnoszenia większej od 2m przed upadkiem osób. § 18.1,
§ 18.2
 
14 Brak urządzeń zabezpieczających (dławików, zaworów sterowanych) siłowników hydraulicznych w przypadku pęknięcia przewodów elastycznych. § 25.1