Podesty ruchome wiszące

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym. § 9.1
2 Przyciski wystające ponad obudowę. § 9.2
3 Brak uziemienia tego bieguna obwodu sterowego, do którego podłączone są cewki styczników (cewki styczników i przekaźników powinny być podłączone do jednego bieguna). § 11
4 Brak kasety zewnętrznej do jazd próbnych § 17.1
5 Maszyna nie wyposażona w oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
Przykład - na trwałej etykiecie na platformie roboczej umieścić opis:
a) udźwig nominalny w kg
b) udźwig nominalny podany jako dopuszczalna liczba osób i masa sprzętu w kg
c) maksymalna prędkość wiatru podczas pracy (km/godz)
§ 18.1
6 Brak środków zapobiegających opadaniu platformy z nadmierną prędkością. § 25.2.1
§ 25.3