Podesty ruchome przejezdne

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym. § 9.1
2 Przyciski wystające ponad obudowę. § 9.2
3 Dźwignie sterujące narażone na przypadkowe uruchomienie – zlokalizowane w miejscu gdzie możliwe jest ich potrącenie, bez elementów ochronnych. § 9.2
4 Połączenie z masą aparatów obwodu sterowego innych niż cewki styczników i elektrozaworów lub brak ich połączenia z masą. § 11
5 Brak blokady jednoczesnego sterowania z dwóch stanowisk. § 11
6 Układ sterowania pośredniego elektrycznego, w którym każdy ruch jest odłączany tylko jednym elektrozaworem, a wyłącznik awaryjny wyłącza tylko obwód sterowania elektrozaworami. W razie zacięcia się elektrozaworu wyłączenie jest niemożliwe. § 11
§ 14.1
 
7 Brak na platformie roboczej urządzenia do awaryjnego zatrzymania w podestach ruchomych sterowanych wyłącznie z dolnego stanowiska. § 13.2
§ 14.1
§ 25.2.2
 
8 Wylot spalin skierowany w stronę operatora. § 14.4
9 Układ poziomowania platformy roboczej lub teleskopowania wysięgnika realizowany pojedynczym łańcuchem lub liną - brak urządzenia zabezpieczającego przechylenie się platformy w przypadku pęknięcia liny lub łańcucha. § 15.2,
§ 25.2.2