Podesty ruchome masztowe

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające

Paragraf
rozp.

1 Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym § 9.1
2 Przyciski wystające ponad obudowę § 9.2
3 Brak uziemienia tego bieguna obwodu sterowego, do którego podłączone są cewki styczników § 11
4 Ryzyko kontaktu z ruchomymi częściami maszyn
- podczas opuszczania w strefie niebezpiecznej (2 m od podłoża)
§ 15.3
5 Brak osłon masztu na podeście – możliwe zgniecenie pomiędzy ruchomym podestem a skratowaniami masztu § 15.3
6 Dostępna nieosłonięta otwarta przekładnia § 15.3
7 Brak kasety zewnętrznej do jazd próbnych § 17.1
8 Maszyna nie wyposażona w oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
Przykład - na trwałej etykiecie na platformie roboczej umieścić opis:
a) udźwig nominalny w kg
b) udźwig nominalny podany jako dopuszczalna liczba osób i masa sprzętu w kg
c) maksymalna prędkość wiatru podczas pracy (km/godz)
 
§ 18.1
9 Brak środków zapobiegających opadaniu platformy z nadmierną prędkością § 25.2.1