Dźwigi towarowe z obsługą

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Przyciski sterownicze w kabinie nie są zabezpieczone przed przypadkowym wciśnięciem. To samo dotyczy przypadkowego przestawienia korby sterowej. § 9.1
§ 9.2
 
2 W niektórych starych dźwigach może występować brak uziemienia uzwojenia transformatora sterowego od strony cewek styczników - w przypadku podwójnego doziemienia możliwe jest pominięcie części obwodu bezpieczeństwa i np. jazda przy otwartych drzwiach. § 11.
3 Niektóre dźwigi nie posiadają przycisków STOP na kabinie i w podszybiu. § 13.2
4 Brak krawężników przy otworach w podłodze maszynowni. § 14.3
5 Brak drzwi kabinowych lub innych zabezpieczeń (np. kurtyny świetlne). § 15.3.
6 Niezamykane klapy w dachu kabiny. § 15.3.
7 Brak osłon elementów ruchomych (koła, przeciwwaga) - ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami (konserwator). § 15.3
§ 18.2
 
8 Zamek bezpieczeństwa DR2 odkręcenie dwóch wkrętów powoduje wyłączenie jego działania i możliwość jazdy kabiny przy otwartych drzwiach. § 15.4.
9 W starych dźwigach brak oświetlenia szybu. § 16. 1.
10 Brak kasety jazdy rewizyjnej. § 17. 1.
11 W niektórych dźwigach brak drabinek do podszybia, utrudnione dojścia do maszynowni (np. po klamrach itp.).
Brak osłony przeciwwagi, brak barierki na dachu kabiny.
 
§ 18.2
12 Drewniana kabina stwarza ryzyko pożaru. § 19.
13 Nieosłonięta tablica sterowa w ciasnej maszynowni stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. § 19.