Dźwigi towarowe małe

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 W niektórych starych dźwigach może występować brak uziemienia uzwojenia transformatora sterowego od strony cewek styczników - w przypadku podwójnego doziemienia możliwe jest pominięcie części obwodu bezpieczeństwa i np. jazda przy otwartych drzwiach. § 11
2 Brak przycisku STOP w podszybiu. § 13.2
3 Brak blokady kabiny w podszybiu, brak osłon elementów ruchomych (koła, przeciwwaga) - ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami (konserwator). § 15.3