Certyfikacja wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji nr AC 100 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji).

Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT świadczy usługi w zakresie certyfikacji wyrobów ciśnieniowych, dźwignicowych i innych na zgodność z normami oraz specyfikacjami technicznymi określonymi przez klienta.

Certyfikujemy zgodnie z następującymi programami certyfikacji: 

CZ program certyfikacji zgodności wyrobów z możliwością oznaczania wyrobów znakiem „UDT-CERT WYRÓB CERTYFIKOWANY” - typ programu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
CZP program certyfikacji partii wyrobów z możliwością oznaczania wyrobów znakiem „UDT-CERT WYRÓB CERTYFIKOWANY” – typ programu 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
CZJ

program certyfikacji jednostkowej wyrobu z możliwością oznaczania wyrobu znakiem „UDT-CERT WYRÓB CERTYFIKOWANY"– typ programu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

CBT program certyfikacji badania typu wyrobu – typ programu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
CBP program certyfikacji badania projektu - typ programu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
SIL program certyfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL - typ programu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

 1.  zapytanie ofertowe lub wniosek z dokumentacją techniczną
 2. realizacja procesu obejmująca w zależności od wybranego przez klienta programu certyfikacji: sprawdzenie dokumentacji technicznej, badania wyrobów, sprawdzenie warunków organizacyjno technicznych do prowadzenia produkcji
 3. decyzja i wydanie certyfikatu
 4. nadzór nad wydanym certyfikatem (dotyczy procesu prowadzonego wg programu certyfikacji CZ)

 

Korzyści z posiadania certyfikatu zgodności wyrobu UDT-CERT:

 • zwiększa zaufanie klientów do bezpieczeństwa wyrobu
 • zwiększa konkurencyjność na rynkach krajowych i zagranicznych
 • daje prawo oznakowania wyrobu znakiem UDT-CERT WYRÓB CERTYFIKOWANY (zasady posługiwania się znakiem zgodności)
 • daje możliwość potwierdzenia spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw w procesie oceny zgodności.

 

UDT-CERT udo­stępnia na życzenie:

 • informacje dotyczące ważności wydanych certyfikatów,
 • szczegółowe zakresy wyrobów objętych programami certyfikacji,
 • opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów;

 

Skargi i reklamacje są realizowane zgodnie z instrukcją: Skargi i wnioski.

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI:

 

OPŁATY:

Informacja o opłatach w procesie certyfikacji wyrobów dostępna jest dla każdego klienta w Jednostce Certyfikującej Wyroby UDT-CERT.