Urząd Dozoru Technicznego. Centrala

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: (+48) 22 57-22-100

fax: (+48) 22 822-72-09

e-mail: udt@udt.gov.pl

centrala
From Address:
or Map