Certyfikacja systemów zarządzania

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT spełnia wymagania normy 17021-1:2015-09.

UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji nr AC 078 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji).

UDT-CERT prowadzi certyfikację systemów zarządzania w następującym zakresie:

  • PN-EN 15085-2:2007 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych. W przypadku certyfikacji według PN-EN 15085-2:2007 prosimy o kontakt z Zespołem Certyfikacji Systemów Zarządzania, tel. 22 57 22 397

  

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

  1. Wniosek/zapytanie ofertowe o przeprowadzenie procesu certyfikacji
  2. Oferta
  3. Podpisanie umowy
  4. Przekazanie dokumentacji systemu zarządzania i uzgodnienie terminu auditu
  5. Przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego
  6. Opinia i rekomendacja do certyfikacji
  7. Decyzja i wydanie certyfikatu
  8. Nadzór nad wydanym certyfikatem
  9. Ponowna certyfikacja

Organizacja, która uzyska certyfikat UDT-CERT ma prawo do stosowania znaku certyfikowanego systemu zarządzania.

 

Uwaga!

W związku z wejściem w życie nowych wydań norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, uprzejmie informujemy, że wszystkie certyfikaty wydane na normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 tracą ważność z dniem 14.09.2018.