O Akademii UDT

szkolenia intro

Szkolenia prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Dotyczą one urządzeń podlegających ocenie zgodności z wymaganiami dyrektyw Nowego Podejścia, w zakresie których UDT jest jednostką notyfikowaną, jak również urządzeń podlegających dozorowi technicznemu z mocy ustawy o dozorze technicznym, a także innych urządzeń podlegających ocenie przez UDT.

Urząd Dozoru Technicznego zatrudnia wszechstronnie wykształconą kadrę techniczną, z której grona ponad 400 osób występuje na szkoleniach organizowanych przez Akademię UDT w charakterze wykładowców. Nasi pracownicy doskonale znają tematykę prowadzonych szkoleń a ich wiedza i umiejętności zostały wielokrotnie sprawdzone i potwierdzone przez osoby korzystające z naszych usług.

Wykładowcy Akademii UDT, posiadający duże doświadczenie zawodowe, sprawią, że uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności oraz wiedzę, dzięki którym praca po szkoleniu stanie się łatwiejsza i efektywniejsza.

Centrum Szkolenia Akademii UDT składa się z kompleksu nowoczesnych sal wykładowych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, nagłośnienie i klimatyzację. Szkolenia mogą odbywać się również w siedzibach Oddziałów UDT, które dysponują odpowiednim zapleczem lokalowym. Na życzenie klienta organizujemy szkolenie w miejscu przez niego wskazanym, np. w siedzibie jego firmy lub wynajętym ośrodku szkoleniowym.

Ponadto:

  • Posiadamy 100-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem urządzeń technicznych. Wiedzę zdobytą w trakcie naszej długoletniej działalności przekazujemy naszym klientom podczas prowadzonych przez nas szkoleń.
  • Oferujemy 150 programów szkoleń realizowanych w Oddziałach UDT lub w miejscu wskazanym przez klienta.
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną i stale rozwijającą się zawodowo kadrę wykładowców.
  • Zapewniamy wysoką jakość oferowanych szkoleń oraz zindywidualizowane podejście do procesu szkoleniowego.
  • Znamy specyfikę branż, dla których organizujemy szkolenia, oraz posiadamy doświadczenie przy realizacji szkoleń o podobnej tematyce dla innych klientów.
  • Stosujemy nowoczesne metody i techniki pracy.
  • Działamy na terenie całej Polski korzystając z rozległej sieci naszych 29 Oddziałów.

 

DOKUMENTY: