Ekspertyzy techniczne

Przedmiotem badania diagnostycznego lub ekspertyzy technicznej może być urządzenie techniczne, element urządzenia technicznego, materiał, z którego wykonane jest, lub będzie wykonane, urządzenie techniczne. Ponadto, badanie diagnostyczne lub ekspertyza techniczna może dotyczyć całości lub części instalacji przemysłowej, budowlanej, bądź ciągu technologicznego, których jednym z elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jest urządzenie techniczne.

Realizacja badań diagnostycznych i ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa pracy urządzeń technicznych, podnosi poziom bezpieczeństwa minimalizując ryzyko związane z eksploatacją urządzeń. Analizowanie stanu technicznego urządzeń oraz stała ocena stopnia zagrożenia, pomaga zachować poziom bezpieczeństwa na akceptowalnym poziomie.

Wykonujemy badania i ekspertyzy techniczne w zakresie:

 • weryfikacji dokumentacji oraz badania budowy urządzeń technicznych,
 • oceny maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontroli efektywności energetycznej kotłów,
 • analizy zagrożeń i oceny ryzyka (np. HAZOP, PHA, FMEA, ETA, LOPA),
 • analizy niezawodności układów bezpieczeństwa,
 • poświadczenia przeprowadzenia próby ciśnieniowej,
 • poświadczenia przeprowadzenia próby obciążeniowej,
 • odbioru materiałów, urządzeń i elementów urządzeń – realizowanego w oparciu o normę PN – EN 10204,
 • badań nieniszczących/NDT,
 • kontroli placów zabaw,
 • przenoszenia oznaczeń materiałowych,
 • badań efektywności energetycznej dźwigów,
 • inspekcja dobrowolna zakładu przygotowującego zbiorniki przenośne do badań okresowych,
 • inspekcja dobrowolna zakładu napełniającego gazami zbiorniki przenośne,
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw,
 • nadzór inżynierski,
 • ocena zakładu przygotowującego zawory bezpieczeństwa do potwierdzania ciśnienia nastawy.

 

Badania i ekspertyzy urządzeń technicznych przeprowadzone przez UDT-CERT to:

 • obiektywna i bezstronna ocena,
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • elastyczne terminy realizacji,
 • konkurencyjna cena.