Ważny komunikat dla przedsiębiorców posiadających certyfikaty w zakresie SZWO i F-gazów

Informujemy, że przedsiębiorcy posiadający certyfikat UDT w zakresie SZWO i F-gazów, zobowiązani są spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów "w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane."

Termin na dostosowanie do obowiązujących przepisów mija 22 marca 2018 r.

Jeżeli certyfikat UDT został wydany na podstawie wcześniejszych przepisów, należy uzupełnic wyposażenie i zaktualizować procedury oraz system dokumentowania czynności do aktualnych wymagań.