Zmiana struktury organizacyjnej UDT

struktura

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od dnia 20 lutego 2018 roku obowiązuje nowy statut Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z powyższym dotychczasowe 29 oddziałów terenowych przekształcono do 10 z siedzibami w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W miejsce pozostałych oddziałów terenowych i 3 ekspozytur utworzono 22 biura, które wchodzą w strukturę organizacyjną ww. 10 oddziałów. Informujemy również, że współpraca pomiędzy Klientami UDT a powstałymi biurami pozostaje bez zmian.

Nowa struktura UDT