Zapraszamy na konferencje organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego - wykaz konferencji w 2018 r.

konferencja2

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych konferencji zamieszczane będą na bieżąco na stronie udt.gov.pl w zakładce „Konferencje i szkolenia”.

L.p.

Temat konferencji

Oddział organizujący

 Termin

Dane kontaktowe

Konferencje dźwigowe
1 Normy, specyfikacje, dokumenty techniczne powiązane z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE Kraków 07-09.03.2018 Agnieszka Talapka, agnieszka.talapka@udt.gov.pl
tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 100
2 Warszawska Konferencja Dźwigowa - Dźwigi w projektowaniu i eksploatacji Warszawa II połowa
kwietnia 2018
Martyna Świderska, martyna.swiderska@udt.gov.pl
tel. 22 52 68 177, kom. 881 824 189
3 Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE Bydgoszcz 27-28.09.2018 Izabela Małecka, izabela.malecka@udt.gov.pl
tel. 52 320 92 69, kom. 694 454 042
Konferencje urządzeń transportu bliskiego
4 Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - wybrane zagadnienia Wrocław II połowa
kwietnia 2018
Elżbieta Kotwica, elzbieta.kotwica@udt.gov.pl
tel. 71 33 46 722, kom. 662 179 082
5 Wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Szczecin 24-25.05.2018 Anna Parol, anna.parol@udt.gov.pl
tel. 91 48 06 412, kom. 883 375 929
6 Regionalne Forum Bezpieczeństwa - Resurs UTB

Wybrane zagadnienia związane
z wyznaczaniem wykorzystania resursu
i dokumentowaniem przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
Olsztyn 14-15.06.2018 Dominika Figoń, dominika.figon@udt.gov.pl
tel. 89 53 56 702, kom. 728 423 253
7 Bezpieczna eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu - wybrane zagadnienia Wałbrzych 27-28.09.2018 Agnieszka Grudzień, agnieszka.grudzien@udt.gov.pl
tel. 74 660 98 05, kom. 883 375 906
8 Warszawska Konferencja UDT

Eksploatacja dźwignic - PODESTY - WÓZKI WIDŁOWE - ŻURAWIE
Warszawa I połowa
października 2018
Martyna Świderska, martyna.swiderska@udt.gov.pl
tel. 22 52 68 177, kom. 881 824 189
Konferencje ciśnieniowe
9 Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów
i rurociągów pracujących w warunkach pełzania z uwzględnieniem nowych materiałów obecnie stosowanych 
w polskiej energetyce. Edycja VII
Wrocław II połowa
maja 2018
Elżbieta Kotwica, elzbieta.kotwica@udt.gov.pl
tel. 71 33 46 722, kom. 662 179 082
10 Bezpieczeństwo procesowe i wymagania eksploatacji urządzeń ciśnieniowych Szczecin 17-18.05.2018 Anna Parol, anna.parol@udt.gov.pl
tel. 91 48 06 412, kom. 883 375 929
11 Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania  i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych
i ciepłowniczych
Gliwice 26-28.09.2018 Jarosław Rutka, jaroslaw.rutka@udt.gov.pl
tel. 32 30 27 803, kom. 883 375 900
Pozostałe konferencje
12 VIII Majowe Seminarium Spawalnicze Bydgoszcz/Koszalin maj 2018

Izabela Małecka, izabela.malecka@udt.gov.pl
tel. 52 320 92 69, kom. 694 454 042

Paweł Bartkiewicz, pawel.bartkiewicz@udt.gov.pl
tel. 94 348 17 12, kom. 883 375 895

13 Bezpieczna eksploatacja maszyn
i urządzeń technicznych w procesach produkcyjno-magazynowych
Łódź 07-08.06.2018 Piotr Spętany, piotr.spetany@udt.gov.pl
tel. 42 675 68 11, kom. 664 103 771
14 Automatyka zabezpieczająca instalacji kotłowych Ostrów Wlkp. 07-08.06.2018 Witold Niemczyk, witold.niemczyk@udt.gov.pl
tel. 62 595 65 40
15 Innowacyjność w dozorze technicznym. Wyzwania i szanse dla polskiego dozoru oraz przedsiębiorców Rzeszów 20-21.09.2018 Karolina Zązel, karolina.zazel@udt.gov.pl
tel. 17 863 18 73, kom. 728 423 263
16 Elektrownie wiatrowe - bezpieczeństwo
i eksploatacja
Koszalin 10-12.10.2018 Paweł Bartkiewicz, pawel.bartkiewicz@udt.gov.pl
tel. 94 348 17 12, kom. 883 375 895