Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

lbt logo

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji rankingu UDT „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” (LBT). Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych Podmiotów, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi.

W tym roku nieznacznie uległ zmianie regulamin rankingu (aktualna wersja regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna poniżej).

W tegorocznej edycji rankingu UDT mogą wziąć udział następujące kategorie Podmiotów:

  1. przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych,
  2. instytucje i stowarzyszenia,
  3. jednostki badawczo – rozwojowe oraz szkoły wyższe.

W Rankingu nie mogą brać udziału Podmioty, którym zostały przyznane tytuły Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w dwóch poprzednich edycjach rankingu.

Ogłoszenie laureatów Rankingu, wręczenie statuetek Lidera Bezpieczeństwa Technicznego oraz nagród specjalnych odbędzie się podczas organizowanej przez UDT konferencji, do udziału w której zostaną zaproszone Podmioty, uhonorowane tytułem Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Zgłoszenia podmiotów pretendujących do tytułu „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” w poszczególnych kategoriach można dokonać przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz odpowiednią dla danej kategorii kartę punktacji (załącznik 2-4 do regulaminu) na adres ranking@udt.gov.pl do dnia 19.01.2018 r.

W punktacji Rankingu nie zostaną uwzględnione zgłoszenia, na których nie zostanie wyrażona zgoda na udział w rankingu oraz na przetwarzanie danych osobowych pracowników wskazanych do kontaktu, w celach związanych z organizacją i obsługą rankingu UDT.

Informacje i zgłoszenia:

e-mail: ranking@udt.gov.pl

telefon: (22) 57 22 470

Dokumenty: