O bezpieczeństwie przemysłowym na SAFETY AUTOMATION - relacja

safety automation

Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji Safety Automation, która odbyła się w dniach 12-13.12.2017 r. w Kielcach. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patronatu medialnego udzielił biuletyn UDT INSPEKTOR. Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens.

Konferencję otworzył Wiesław Monkiewicz z firmy Siemens. Za najciekawsze wystąpienie uznana została prelekcja Marka Kamińskiego z Urzędu Dozoru Technicznego, poświęcona praktycznemu stosowaniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W wystąpieniu zaprezentowane zostały standardy bezpieczeństwa uregulowane Dyrektywą Maszynową. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły również referaty Pawła Rajewskiego "Wybrane zagadnienia z prac Grupy Roboczej ds. Maszyn przy Komisji Europejskiej – wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku maszyn" i Michała Górnego "Wnioski z inspekcji początkowych urządzeń i instalacji Ex".

Za bardzo dobre uczestnicy uznali również wystąpienie Marka Trajdosa, Prezesa Klubu Paragraf 34, poświęcony zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu maszyn oraz Radosława Goneta, z firmy EcoMS Consulting, w którym zaprezentowane zostały planowane zmiany z zakresu bezpieczeństwa maszyn, zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy.

  • Safety-Automation-Marek-Kamiński-z-Urzędu-Dozoru-Technicznego-podczas-prelekcji
  • Safety-Automation-Wiesław-Monkiewicz-Siemens
  • Safety-Automation-otwarcie-konferencji
  • Safety-Automation-spotkania-branżowe