XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy Rozwoju - relacja

 kch

Na zaproszenie redakcji miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA, w dniu 7 grudnia 2017 r. przedstawiciele Wydziału Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji w Departamencie Koordynacji Inspekcji wzięli udział w XVI edycji Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy Rozwoju. Konferencja dedykowana była dla specjalistów oraz techników branży klimatyzacyjnej, chłodniczej i wentylacyjnej. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie, gdzie przedstawiciele UDT, przedstawili prezentację na temat: "Kontrola UDT firm w aspekcie legislacji F-gazowej - wnioski. Jak się przygotować do kontroli?". W prezentacji zostały poruszone zagadnienia techniczne i prawne, związane z działalnością UDT, w szczególności pod kątem uzyskania certyfikatów dla przedsiębiorców oraz szczegóły dotyczące kontroli przeprowadzanych bezpośrednio u przedsiębiorców. Wystąpienie skupiło się głównie na przeprowadzanych kontrolach, wynikających z zapisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951), oraz na projektach rozporządzeń: w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców, oraz w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie. Szczególnie pod kątem nowych wymagań, odnośnie wyposażenia oraz zawartości procedur i systemu dokumentowania czynności. Są to nowe zapisy, które zgodnie z intencją, powinny pomóc przedsiębiorcom w przygotowywaniu procedur prowadzenia działalności i dokumentowaniu czynności. Po wystąpieniu pracownicy Departamentu Koordynacji Inspekcji w UDT, udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Spotkanie było kolejną okazją na przedstawienie wymagań i rozwianie wszelkich wątpliwości, związanych z kontrolami przedsiębiorców, przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

DOKUMENTY: