Pierwszy egzamin w ramach procesu certyfikacji personelu ochrony katodowej

Egzamin ochrona katodowa s1

W dniach 24-25 listopada 2017 r. odbył się pierwszy egzamin w ramach procesu certyfikacji personelu ochrony katodowej na stopień 1. Egzamin odbył się w zatwierdzonym przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w ośrodku egzaminacyjnym mieszczącym się na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Egzamin przeprowadzono pod nadzorem JCO UDT-CERT.

Certyfikacja personelu ochrony katodowej jest prowadzona zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby oraz PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej.