Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej dla Urzędu Dozoru Technicznego

krahelska mini

29 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Nagrodę odebrał Prezes UDT, Andrzej Ziółkowski.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Relacja fotograficzna dzięki: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

 

  • nagroda_krahelskiej-1
  • nagroda_krahelskiej-2
  • nagroda_krahelskiej-3
  • nagroda_krahelskiej-4