UDT partnerem I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” 4-5.10.2017 r.

baner forum bhp

Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 4-5 października 2017 r. w Warszawie, jest zainicjowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy.

Partnerami w organizacji tego wydarzenia są: Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto patronatu medialnego udzielił między innymi biuletyn UDT „Inspektor”.

Sesję inauguracyjną poprowadzą Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor CIOP-PIB oraz Wiceprezes Business Centre Club.

Podczas Forum głos zabiorą między innymi Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, CIOP-PIB, Business Centre Club. Nie zabraknie Panelistów ze świata przemysłu i biznesu Polimex-Energetyka S.A., LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., WARBUD SA czy GAZ-SYSTEM S.A.

Panele tematyczne podczas Forum:

  • Perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa
  • Samorząd zawodowy służby bhp
  • Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy
  • Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem
  • Pracownik XXI wieku

Więcej informacji o Forum oraz rejestracja uczestników znajduje się na stronie http://www.forum.ospsbhp.pl/