23.06.2017 r. - Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych

spawanie

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych", która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. W trakcie konferencji omówione zostaną między innymi zagadnienia:

  • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali T24 po długotrwałej eksploatacji,
  • Przyczyny przyspieszonego niszczenia rur parownika - analiza przypadku,
  • Obliczenia oczekiwanej trwałości kotłów wodnorurkowych podczas eksploatacji na podstawie normy PN-EN 12952-4:2011,
  • Obróbka cieplna złączy spawanych. Kwalifikowanie technologii wg PN-EN ISO 15614-1 a wymagania norm wyrobów oraz raportu technicznego ISO/TR 14745:2015 – zagadnienia wybrane,
  • Wybrane aspekty spawania stali wysokowytrzymałych. 

Konferencja odbędzie się w Urzędzie Dozoru Technicznego, Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50, 30-087 Kraków. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 czerwca 2017 r.:
Agnieszka Talapka, tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 100 , fax: 12 662 28 05, e-mail: agnieszka.talapka@udt.gov.pl

Zapraszamy! Więcej informacji znajduje się TUTAJ