07-09.06.2017 r. - Systemy zabezpieczeń w instalacjach ziębniczych - wybrane zagadnienia z zakresu wymagań prawnych i normatywnych (...)

konferencja2

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez UDT Oddział w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim konferencji pt. „SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ZIĘBNICZYCH - Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań prawnych i normatywnych (opartych na normie PN-EN 378-2:2017-03) w procesach projektowania i wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych, stanowiących instalacje ziębnicze", która odbędzie się w dniach 07-09 czerwca 2017 r. w hotelu PIETRAK w Wągrowcu.

Podczas konferencji zaprezentowane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Wymagania prawne w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów stanowiących instalacje ziębnicze

 • Dyrektywa ciśnieniowa – charakter formalno-prawny

 • Praktyczne aspekty stosowania normy PN-EN 378:2017 w ocenie zgodności zespołów ciśnieniowych na przykładzie kompletnej instalacji ziębniczej

 • MiniCal III – system detekcji amoniaku w układach chłodzących

 • Systemy detekcji czynników chłodniczych w fazie gazowej

 • Działania na rzecz komfortu związanego z poczuciem bezpieczeństwa Ludzi, ich Mienia oraz Środowiska Naturalnego. Rozwiązania polskiego przemysłu wysokich technologii w zakresie detekcji wycieków i efektywnego nadzoru

 • Osprzęt zabezpieczający w instalacjach ziębniczych. Wymagania prawne i normatywne

 • Sterujące i regulujące urządzenia zabezpieczające w instalacjach ziębniczych. Wymagania normatywne

 • Parowniki w instalacjach amoniakalnych - zasilanie, zagrożenia, zabezpieczenia

 • Ochrona pożarowa budynków, maszynowni chłodniczych - wybrane zagadnienia

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 • Pokazy plenerowe: Prezentacja wozu bojowego ratownictwa chemiczno -ekologicznego. Pokaz sprzętu typu HOLMATRO. Prezentacja poduszek pneumatycznych VETTER do podnoszenia zbiornika z amoniakiem

 • Zagadnienia bezpieczeństwa instalacji ziębniczych w dyrektywie nowego podejścia 2006/42/WE

 • Wymagania prawne i normatywne w zakresie kontroli szczelności instalacji ziębniczych

 • Osprzęt zabezpieczający instalacje i urządzenia ziębnicze

 • Zawory bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 r.:  Magdalena Dybizbańska, magdalena.dybizbanska@udt.gov.pl, tel. 662 179 101. Zapraszamy! Więcej informacji znajduje się TUTAJ.