Zawory bezpieczeństwa

Ze względu na istotną rolę jaką pełnią zawory bezpieczeństwa w urządzeniach ciśnieniowych konieczne jest przeprowadzanie regularnych badań tych zaworów dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przemysłowych. Takie badania są czasem uciążliwe dla przedsiębiorców, gdyż wymagają zdjęcia zaworu, zainstalowania go na stanowisku pomiarowym w celu sprawdzenia zadziałania przy wzroście ciśnienia. Problemem dla przedsiębiorców jest konieczność zatrzymania instalacji, opróżnienia jej z medium a w niektórych przypadkach wycięcia zaworu, jeśli jest na stałe zamocowany do urządzenia. Poza powyższymi problemami natury technicznej, zatrzymanie instalacji generuje straty dla przedsiębiorcy.

Urząd Dozoru Technicznego, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, rozważa możliwość badania zaworów bez wymontowywania ich z urządzeń ciśnieniowych, poprzez oddziaływanie siłą na mechanizm zaworu i przeliczanie siły powodującej otwarcie na ciśnienie nastawy zaworu. Działanie siły powoduje minimalne uniesienie dysku zaworu, nie zaburzające procesów zachodzących w urządzeniu ciśnieniowym.

Jest to ciekawa alternatywa dla przedsiębiorców pozwalająca na kontynuację produkcji podczas badania zaworów bezpieczeństwa. Uznanie tej równoważnej metody badania zaworów wymaga potwierdzenia, że zarówno mechaniczny układ otwierania zaworu jak i algorytm przeliczający wartość siły na ekwiwalentne ciśnienie otwarcia zaworu gwarantują prawidłowość określenia ciśnienia nastawy – ale to już jest zadanie dla Urzędu Dozoru Technicznego.

WIĘCEJ: