Inspekcja dobrowolna zakładu napełniającego gazami zbiorniki przenośne

UDT–CERT oferuje przeprowadzenie inspekcji dobrowolnej zakładu:

  • przygotowującego zbiorniki przenośne do badań okresowych,
  • napełniającego gazami zbiorniki przenośne.

Usługi mają na celu sprawdzenie postępowania podczas przygotowywania do badań okresowych oraz napełniania butli go gazów.

Korzyści z wykonanej ekspertyzy:

  • potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w dokumentach odniesienia,
  • zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie wiarygodności każdej firmy,
  • certyfikat poświadczający zgodność z prawodawstwem krajowym oraz norami międzynarodowymi,

W celu otrzymania oferty w zakresie:

  • Inspekcji dobrowolnej zakładu przygotowującego zbiorniki przenośne do badań okresowych,
  • Inspekcji dobrowolnej zakładu napełniającego gazami zbiorniki przenośne.

zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przesłanie odpowiedniego wniosku.

WNIOSKI: