Bezpieczeństwo – Twój wybór

bezpieczenstwo wybor

Realizując ustawowy obowiązek popularyzowania zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz cel strategiczny UDT: „Intensyfikacja działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego”, Urząd prowadzi kampanię pod nazwą „Bezpieczeństwo – Twój wybór”.

Celem kampanii jest:

  • popularyzacja zasad bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT
  • propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa technicznego
  • zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przez tzw. czynnik ludzki

 

Kampania „Bezpieczeństwo – Twój wybór” jest skierowana do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, użytkowników urządzeń technicznych zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, służb BHP i ośrodków szkolenia zawodowego.

Każda edycja kampanii dotyczy konkretnej grupy urządzeń. Pierwsza odsłona była poświęcona wózkom jezdniowym, druga – butlom LPG, a w 2015 r. tematem kampanii była bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych i samojezdnych. Tematem kampanii 2016/2017 jest bezpieczeństwo przy konserwacji i naprawie dźwigów.

W ramach kampanii UDT zapewnia:

  • dystrybucję i wysyłkę materiałów przygotowanych przez ekspertów UDT (płyta z filmem, ilustrowana broszura, plakat) prezentujących zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Materiały są również udostępniane na targach i wydarzeniach branżowych;
  • publikację artykułów tematycznych na łamach magazynu UDT „Inspektor”;
  • organizację własnych szkoleń i konferencji dla klientów UDT o tematyce bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych;
  • popularyzację wiedzy o zasadach bezpiecznej eksploatacji urządzeń podczas targów i konferencji zewnętrznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa technicznego.

 

Kampania edukacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo – Twój wybór” uzyskała III miejsce w organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Nagrodzony projekt UDT koncentruje się na bezpieczeństwie eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych i żurawi budowlanych. Konkurs wyróżnia rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz opracowania naukowe, których zastosowanie przyczynia się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

wozki budowlane butle

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem plakatu, broszury i płyty DVD z filmem, napisz do nas na adres: eksploatacja@udt.gov.pl, podając dane do wysyłki oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów.