Metoda replik

Podczas oceny stanu materiału wykorzystywane są wszystkie znane i stosowane metody badań metaloznawczych. W przypadku badań metalograficznych, praktyczne znaczenie mają badania mikrostruktury techniką replik triafolowych, które pozwalają na nieniszczące badania mikrostruktury. Opróczoceny stanu materiału, repliki umożliwiają porównywanie wyników uzyskiwanych na eksploatowanych obiektach przemysłowych z wynikami otrzymanymi w trakcie laboratoryjnych badań nieniszczących lub niszczących, przeprowadzanych na próbkach pobranych z wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów.

Metoda replik matrycowych, zapewnia uzyskanie odwzorowania mikrostruktury na specjalnej folii i jej obserwację przy powiększeniach od 500x do 5000x. Podstawowym urządzeniem w prowadzeniu obserwacji mikrostruktury o odpowiednio wysokiej rozdzielczości, umożliwiającym ujawnienie niezbędnych szczegółów dla dokonania jej klasyfikacji i oszacowania stopnia wyczerpania jest skaningowy mikroskop elektronowy.

W celu obserwacji na mikroskopie skaningowym repliki muszą zastać odpowiednio przygotowane – napylone cienką warstwą przewodzącą zapewniającą odprowadzenie ładunków elektrycznych. Warstwa taka, poprawia również kontrast przy stosowaniu mikroskopii świetlnej.

Mikroskop świetlny może być wykorzystany w przypadku ujawnienia ogólnego stanu mikrostruktury, a także uszkodzeń wewnętrznych na poziomie mikroszczelin i mikropęknięć, przy zastosowaniu powiększenia 500x – 1000x.

Badania replik przy użyciu mikroskopu świetlnego cechuje mała obiektywność i często trudność w ujawnianiu wcześniejszych stadiów generacji - izolowanych pustek pełzaniowych.

Użycie przenośnego mikroskopu świetlnego bezpośrednio na obiekcie służy głównie do kontroli jakości wykonanych zgładów pod repliki matrycowe oraz zdjętych replik matrycowych. Umożliwia ponadto bezpośrednie ujawnienie występujących mikropęknięć.